Vstup

… ústa Qi

Qi (čti Čchi) je naší životní energií. Je to vitální energie, která je nezbytným předpokladem pro život. S konceptem Qi se setkáváme v nejrůznějších oblastech, jak v čínské medicíně, civčení qi-gongu, v bojových uměních, při dechových praktikách i léčebných metodách.

Práce odborníka na Feng-Shui je vytvoření cesty pro plynulé proudění Qi v prostoru. Od velkoplošné urbanistické zástavby až po uspořádání interiéru včetně detailního umístění nábytku a věcí v úložných zařízeních.

Musíme si uvědomit, že energie jsou neustále v pohybu a jsou ovlivňovány mnohými faktory. Zejména ročním obdobím, světovými stranami, energií obyvatel, krajinou atd. 

Qi je životadárnou energií a nevyživuje pouze nás ale také náš domov (prostor), díky kterému může být naplněn náš potenciál a sloužit naším potřebám.

Vstupujeme

Základní chybou, kterou lidé dělávají, je, že se zajímají pouze o interiér domu. Snaží se urputně „vyléčit“ někdy nefungující prostředí všemi možnými postupy, ale neuvědomují si, že pokud v okolí domu není „dostatek“ vhodné qi, která by se dovnitř dostala, je velice obtížné přijít s uspokojivými výsledky.

Je opravdu důležité zvážit a prozkoumat tzv. luan tou, v doslovném překladu „tváře hory“, které se nacházejí okolo domu či v bezprostřední blízkosti. Naopak se může stát, že okolí překypuje blahodárnou qi, ale do vnitřních prostorů se nedostane. V tomto případě musíme správně zajistit tok této qi do domu, a to přes hlavní vchod. Hlavním vchodem vše „začíná“. Vstupujeme jím přece k nám domů, tam, kde si můžeme bezstarostně odpočinout a načerpat nové síly pro další konfrontaci s vnějším světem.

Hlavní vchod společně s kuchyní a ložnicí patří k nejdůležitějším částem domu. Je proto velmi důležité věnovat těmto částem velkou pozornost. Průčelí, směr, kterým se dům dívá, je jako náš obličej, hlavní vchod jsou naše ústa. 

Hlavní vchod

Posuzujeme zde dva důležité body. První se týká přístupové cesty k hlavnímu vchodu. Ta ovlivňuje intenzitu i kvalitu vstupující qi do vašeho domu. Druhým bodem je otázka, zdali do domu vede více než jeden hlavní vchod.

Význam hlavního vchodu nelze dostatečně zdůraznit. Je to primární místo pro qi přicházející z okolí. Je důležité, aby vchod neovlivňovaly žádné negativní tvary, které by bránily hladkému toku proudění energie. Vždy je důležité určit hlavní vchod. Pokud například máme dům se dvěma používanými vchody, jsou podle feng-shui takové domy jako falešní lidé. – “lidé se dvěma ústy“ – hádaví, nespolehliví a zmatení. Určíme jeden hlavní vchod pro celou rodinu podle principu „jedna tvář, jedna ústa“.

Volný hlavní vchod je důležitý pro zdraví našeho domu. Vchod neblokujeme zbytečnými předměty a odkládacími stoly či nepoužívanými drobnostmi, které brání hladkému toku.

Při posuzování hlavního vchodu mívá většina lidí na zřeteli pouze dojem vstupu. Málokdo se však ohlédne a začne se zajímat, jakým dojmem působí výstup. Při odchodu z domu je stejně důležité vnímat pozitivní tvary jako při vstupu dovnitř. Pohled z hlavního vchodu ven musí být stejně harmonický, jelikož to, co uvidíme a ucítíme při odchodu, s námi zůstane po celý den.