Kazuistika
prostoru

K čemu slouží?

Každý dům/byt/prostor má svůj příběh, má nějakou historii. Je dobré vědět něco o minulosti prostoru, o předchozích majitelích a hlavně o jejich poslední situaci, která vedla k odstěhovaní.

Například: byla následkem odstěhování smrt nebo rozvod? Skončili bývalí obyvatelé v insolvenci nebo naopak odešli za lepším? Přestěhovali se za prací kvůli povýšení, založili či rozšířili rodinu? Nebo se dokonce přestěhovali do většího a luxusnějšího prostředí?

Toto všechno jsou základní kameny příběhu, který potom bude ovlivňovat nás samotné. My totiž do této energie vstupujeme. Vzorce historie je potřeba si osvojit, pochopit a dále s nimi pracovat a přepsat je ve svůj prospěch.

Neznamená to, že si člověk nemůže koupit dům nebo pronajmout byt, který se mu líbí nebo jinak vyhovuje jen kvůli nedokonalé historii, ale je potřeba si uvědomit, co se s tím dá dělat, jak pracovat s očištěním prostoru, jak přiblížit a spojit člověk k novému místu a vytvořit tak vhodnou koexistenci.

♥ Vytvoř si domov, který Tě podporuje

Jako se člověk podrobí kompletnímu vyšetření zdravotního stavu a lékař či terapeut poznává další dílky skládačky v jeho situaci, stejně tak Feng-Shui poradce zkoumá a pozoruje jevy, které se v prostoru odehrávají.

Zmapuje nejen půdorysy, úhly, směry a tvary prostoru, ale také vhodné materiály, struktury a světové strany pro konkrétní obyvatele.

Zjišťuje, které části prostoru (pokoje, zahrady, kanceláře …) spolu korespondují, jestli se vylučují nebo podporují, kde dochází ke konfliktům nebo naopak k harmonickému soužití.

Jakmile zanalyzujeme podstatu-esenci prostoru, zjistíme příběh, který se tak odehrává a jak se “podepisuje” na zde žijících obyvatelích, vytvořili jsem tzv. kazuistiku.
Díky ní může feng shui poradce navrhnout ta nejlepší možná řešení. Spojit obyvatele a prostor v jeden funkční celek. Sjednotit rodinu a domov. Iniciovat lepší výsledky v oblasti zdraví, kariéry i lásky.

Chci kazuistiku  prostoru

Co získáš:

• Zmapuji Tvůj prostor a vypracuji analýzu o proudění energie a jejím chování.
• Zajistím informace o kritických místech a polohách obyvatel.
•  Zpracuji předem zaslané podklady jako půdorysy, podklady k domu, ke kanceláři, k obyvatelům, historické souvislosti apod.
• Návštívím Vaši nemovitost či prsotor.
•  Zajistím fotodokumentaci.
• Na místě zanalyzuji tvary a proudění Čchi metodamy Feng Shui.
• Zpracuji všechny podklady a uskutečním s vámi druhou osobní schůzku, kde předám a vysvětlím finální analýzu.

Ceny se pohybují orientačně  od 11000 Kč

Finální cenotvorba vzniká podle m², počtu pokojů a obsahovaných poschodí.
~ Cestování mimo Prahu 10 Kč / km (cesta Praha→Vy→Praha)