Feng-Shui, co to je?

V doslovném překladu Feng znamená Vítr a Shui Vodu. Tzv. Vítr-Voda, což jsou dvě základní formy životní energie. Společně i samostatně symbolizují projevy pohybu energie.

Feng-Shui vzniklo pozorováním a zkoumáním přirozeného vesmíru kolem sebe.

Člověk, Čas a Prostor

Feng-Shui slouží ke zlepšování všech stránek našeho života hlavně díky kultivaci prostředí, ve kterém se nacházíme. Jde sice o interakci mezi lidmi a jejich prostorem, což jsou dva hlavní hráči: Člověk a Prostor, ale třetím hráčem je Čas – a Čas je faktorem změny – díky tomu se Feng-Shui odděluje od ostatních filosofických systémů. Tam, kde se z jiných systému stala náboženství a byli uctíváni bohové, Feng-Shui zůstává filosofií a může žít vedle jakékoli kultury či náboženského systému.

Je potřeba rozlišit, že rané západní vědecké pozorování se zaměřilo na chování materiálních předmětů, kdežto čínská tradice silně vnímala nehnotnější pozadí energetických vlivů a životních sil. Začali si být tak vědomi neomezeného potenciálu vesmíru. Tyto informace pak mohli použít k určování vhodných míst pro lidská obydlí, v zemědělství, hojně využívány byly také pro vojenské účely, k vládnutí a celkově detailnější objevy vedly nejen k praktickým, ale i filosofickým principům.

Přijetí Změny, pochopení toho, že se vše neustále mění, proměňuje a hýbe, bude základním stavebním prvkem v pochopnení principů Feng-Shui.

Jak Feng-Shui pomáhá

Léčí

Harmonizuje nejen prostor, ale i jeho obyvatele

Kultivuje

Nastoluje životní rovnováhu v nejrůznějších oblastech

Vytváří

Přichází s originálními a praktickými řešeními

Aktivuje

Oživuje stagnující energii  prostředí i životních situací