Fengshui konzultace

Poradenství

Základní konzultace

1. Typ
∙ Nejste si zatím jisti, co potřebujete?
∙ Jsou ve Vašem domě nebo životě oblasti, které Vás trápí?
∙ Rádi byste zkonzultovali a zjistili jak ovlivňuje domov vaši životní situaci?

Co získáte:
• Projdeme společně obývaný prostor.
• Zmapuji nejkritičtější části bytu podle metody Feng Shui
• Získáte představu o tom, jak je na Vás Váš prostor navázán a jak se navzájem ovlivňujete.
• Dodám a vysvětlím základní doporučení ke změnám.
• Cena 2500 Kč / 90min.

2. Typ
∙ Víte nebo alespoň tušítě, co chcete konzultovat?

Co získáte:
• Před návštěvou projdu a zpracuji Vámi předem zaslané materiály (půdorysy, podklady k domu, garáži, zahradě, podklady o spoluobyvatelích apod.).
• Předběžně připravím informace k vaším dotazům. Na místě se věnujeme jejich vysvětlení v přímé práci s podklady.
• Předám Vám ucelený pohled na problematiku a doporučení ke změnám.
Cena 3500 Kč / 90min.

3. Typ – pro konkrétní přání mě kontaktujte ♥

Cestování mimo Prahu 10 Kč / km (cesta Praha→Vy→Praha)

Kazuistika  prostoru

Co získáte:
• Zmapuji Váš prostor a vypracuji analýzu o proudění energie a jejím chování.
• Zajistím informace o kritických místech a polohách obyvatel.
•  Zpracuji předem zaslané podklady jako půdorysy, podklady k domu, ke kanceláři, k obyvatelům, historické souvislosti apod.
• Návštívím Vaši nemovitost či prsotor.
•  Zajistím fotodokumentaci.
• Na místě zanalyzuji tvary a proudění Čchi metodamy Feng Shui.
• Zpracuji všechny podklady a uskutečním s vámi druhou osobní schůzku, kde předám a vysvětlím finální analýzu.

Cena se pohybují orientačně:
∙ Byt do 30 – 5000 Kč
∙ Byt do 65 – 8500 Kč
∙ Byt okolo 80-100 – 12000 Kč
∙ Byt nad 100 – od 15000 Kč
∙ Dům včetně zahrady – dle

Finální cenotvorba vzniká podle počtu pokojů a obsahovaných poschodí.